Privacy statement
16483
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16483,bridge-core-3.1.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

PRIVACY STATEMENT

ADVOCATENKANTOOR DE JONG

Advocatenkantoor De Jong verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor de dienstverlening noodzakelijk. U kunt er op vertrouwen dat zorgvuldig met Uw gegevens wordt omgegaan.

 

De gegevens die worden verzameld worden door cliënten en vrijblijvende rechtszoekenden vrijwillig verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekenden zelf of van derden met wie zij mogelijk een rechtsgeding aangaan. Indien nodig worden openbare registers geraadpleegd zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster etc. voor uittreksels.

 

Deze gegevens worden verzameld om juridische diensten te kunnen verlenen. Deze gegevens worden alleen verwerkt als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ter uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit noodzakelijk zou zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de cliënt.

 

Er wordt naar gestreefd zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken, dit betekent dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

 

De gegevens worden opgeslagen in een eigen beveiligd systeem, dit is strikt vertrouwelijk. Met leveranciers van diensten zijn verwerkersovereenkomsten aangegaan. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder de nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Enkel voor het behartigen van de belangen van de cliënt in correspondentie of in rechte worden in overleg gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Na afloop van de zaak worden de gegevens gearchiveerd en ten minste 5 tot 7 jaar bewaard.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van Uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt U sturen via het emailadres van Advocatenkantoor De Jong (info@dejongadvocaat.nl) . U ontvangt dan binnen vier weken nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor aan Uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Advocatenkantoor De Jong heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.